Servisi

Servisi

Centralni Servis – Audio Video

Nikole Šopa 37, Sarajevo

Telefon:  033 776 515 / 033 776 506

Fax: 033 776 514

E-mail: servis.bg@stanic-trade.com

Centralni Servis – Bijela tehnika

Nikole Šopa 37, Sarajevo

Telefon:  033 776 515 / 033 776 508

Fax: 033 776 514

E-mail: servis.wg@stanic-trade.com

Centralni Servis – Mobilna telefonija

Nikole Šopa 37, Sarajevo

Telefon:  033 776 515 / 033 776 546

Fax: 033 776 514

E-mail: ajdin.handrka@stanic-trade.com

Centralni Servis – Klima uređaji

Nikole Šopa 37, Sarajevo

Telefon: 033 776 515 / 033 776 507

Fax: 033 776 514

E-mail: servis.klime@stanic-trade.com