Pravilnik

Filtriranje

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

„TECHNO SHOP MUNDIJAL 2018 – nagradna igra”

 

Član 1 – Naziv i sjedište Organizatora Nagradne igre

Organizator nagradne igre„TECHNO SHOP MUNDIJAL 2018 – nagradna igra”

je Stanić-Trade doo, ulica Binježevo bb, ID broj : 4200066920007

Član 2 – Naziv i opis Nagradne igre

Naziv Nagradne igre je „TECHNO SHOP MUNDIJAL 2018 – nagradna igra ” Svi pretplatnici, novi i stari, Facebook profila Techno Shop: https://www.facebook.com/TechnoShopWeb/sa teritorije BiH mogu ostvariti pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri i to prognoziranjem rezulatata polufinalnih i finalnih utakmica Svjetskog prvenstva u nogometu/fudbalu 2018.

Član 3 - Vrijeme i teritorij odvijanja Nagradne igre

Nagradna igra počinje 10.07.2018. godine i završava 15.07.2018. godine, a odvija se na portalu www.technoshop.ba sa direktnom vezom na Facebook profil: https://www.facebook.com/TechnoShopWeb/

Član 4 – Svrha Nagradne igre

Svrha Nagradne igre je promocija kompanije Techno shop online portala i povećanje broja kupaca i pratitelja Facebook stranice.

Član 5 – Uslovi za sudjelovanje u Nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri mogu ostvariti svi državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u zemlji koji prognoziraju rezultat polufinalnih i finalne utakmice.

Pravo na sudjelovanje nemaju osobe zaposlene kod Organizatora kao i njihovi najbliži članovi porodice/obitelji.

 

Kupci u Nagradnoj igri sudjeluju na sljedeće načine:

Prognoziraju rezultate polufinalnih/finalne utakmice i ostavljaju svoje kontakt podatke direktno na stranici:

Nagradni fond se sastoji od:

  •  
  •  

Jedinična vrijednost sa PDV-om

Techno Shop vaučer

  1.  

100 KM

 

Ukupno

500 KM

 

 

Član 6–  Izvlačenje dobitnika

Svi učesnici koji budu zadovoljavali uvjete propisane Pravilnikom sudjelovat će u dva kruga nagradnih izvlačenja koja će se održati:

 

1. krug – 12.07.2018. godine na Facebook stranici Technoshop-a u 12 sati – 2 vaučera od 100 KM, po 1 za svaku utakmicu polufinala.

2. krug – finalno izvlačenje, 16.07.2018. u 12 sati na Techo Shop Facebook stranici – 3 nagrade za tačnu prognozu finala Svjetskog prvenstva.

Dobitnici nagrada će u svim krugovima biti izvučeni automatski – kompjuterskim putem, pomoću aplikacije za nasumičan odabira dobitnika.

Tokom izvlačenja dobitnika nagrada sačinit će se zapisnik koji će sadržavati ime i prezime dobitnika uz provjeru ispunjenja uslova iz Člana 5.

Svaki učesnik čija prijava ispunjava uslove iz ovog pravilnika, bude izvučena, stiče pravo na jednu nagradu.

 

Član 7 – Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada

Svi sretni dobitnici nagrada biti će kontaktirani od strane Organizatora putem kontakt podataka učesnika koje su ostavili prilikom samog učešća u online nagradnoj igri.

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Organizator će spisak dobitnika objaviti u ponedeljak 16.7.2018. u 12 sati na Techno shop Facebook stranici

Sretni dobitnici dužni su preuzeti nagradu u roku od 30 dana počev od dana objave liste dobitnika, odnosno neposrednog obavještavanja dobitnika zavisno šta je od toga ranije.

Sretni dobitnicu su dužni nagrade u roku iz predhodnog stava preuzeti lično u sjedištu organizatora.

U slučaju da dobitnik u roku iz predhodnog stava ne preuzme nagradu ili se ista ne bude mogla dostaviti na način opisan u prethodnom stavu, ista će biti dodjeljena/dodjeljene prvom, odnosno svakom sljedećem rezervnom dobitniku.

 

Član 8 – Obaveze dobitnika

Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri učesnici u cjelosti prihvataju gore navedena pravila.

Sretni dobitnici nagradu mogu prenjeti na treće lice.

Dobitnici svih nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade, a naročito ne isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade, ili nekog njenog dijela u slučaju da vrijednost ugovorenog aranžmana bude manja od vrijednosti nagrade.

Dobitnici nagrada pružit će sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba ograničenih sposobnosti, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja. U tom slučaju roditelj ili zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente.

Učešćem u nagradnoj igri, učesnik pristaje da bude kontaktiran od strane organizatora u cilju informisanja i dogovaranja oko preuzimanja nagrade.

Učešćem u nagradnoj igri, učesnik pristaje da, u slučaju osvajanja neke od nagrada, njegovo ime i prezime, koje će saopštiti i dokumentirati organizatoru, budu objavljeni u jednom elektronskih medijima po odluci Organizatora.

Dobitnik nagrade je dužan dati sve potrebne informacije, kontakt osobi Organizatora nagradne igre.

Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učesnici i pobjednici u nagradnoj igri prihvaćaju uvjet da imena pobjednika, mogu biti korištena i objavljivana od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri.

Svi učesnici, mogu samo jednom učestvovati u nagradnoj igri za prognozu rezultatajedne utakmice, učesnici koji su prognozirali rezultat polufinalne utakmice, mogu prognozirati i rezultat finale utakmice u skladu sa ovim Pravilima.

Član 9 – Prava Organizatora

Sve dobitne prijave će biti provjerene prema diskrecionom pravu Organizatora i biti će poništene i odbačene ukoliko nisu dostavljene odobrenim propisanim putem. Organizator neće odgovarati za prijave koje su zakasnile ili prijave koje ne ispunjavaju uslove Nagradne igre.

 

Član 10 – Mogućnost otkazivanja Nagradne igre

Organizator Nagradne igre zadržava pravo odgode ili prekida iste u slučaju nepredviđenih okolnosti u vrijeme odvijanja Nagradne igre, te u slučaju više sile.

Član 11 – Nadležnost suda

U slučaju spora, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

 

Stanić-Trade d.o.o. Sarajevo

  1.  

 

Nema proizvoda